Samenwerking met burgernetwerk EVapp: sensibiliseringscampagne rond beschikbaarheid AED’s

EVapp mobiliseert via een app een burgernetwerk dat mensen met plots hartfalen sneller wil helpen dan de hulpdiensten kunnen. Elke minuut telt namelijk bij hartfalen. Enerzijds rekent de organisatie op (burger-)hulpverleners, anderzijds op de ruime beschikbaarheid van AED’s. Bij dat laatste wringt het schoentje: te weinig AED’s werden geregistreerd in het netwerk, waardoor de afstand tussen hulpverlener en AED in sommige gevallen te groot is.

CardioService, dat AED’s in ons land verdeelt, vroeg ons om op korte termijn en met beperkte middelen hun klanten te overhalen hun AED’s te registreren bij EVapp.

Outcome

Meer dan 1.000 AED’s werden intussen toegevoegd aan het EVapp-netwerk. Daardoor krijgen de vrijwillige hulpverleners makkelijker toegang tot beschikbare AED’s op kritieke momenten, en dragen de klanten van CardioService hun steentje bij aan een hartveiligere omgeving.

Over het project

Periode
december 2018 – januari 2019

Doelstelling
Conversie

KPI’s
– Conversie (aantal geregistreerde AED’s)
– Naamsbekendheid

PESO tools

PESO staat voor PaidEarnedShared en Owned media. Dat zijn overkoepelende termen voor wat in grote lijnen kan worden gezien als online bereik via respectievelijk advertising, publiciteit, social media en de eigen communicatiekanalen.

Deze tools zijn ingezet bij CardioService

Earned   persbericht
Shared    organic social
Owned   blogs & klantmailing

OPLOSSING

We kropen in onze pen om de bestaande klanten met een effectieve mailing te overhalen hun AED te registreren. We maakten dat registratieproces zo makkelijk mogelijk: met een druk op de knop konden klanten registreren. Het research-werk (is de AED van buitenaf toegankelijk, waar hangt die precies, etc.) werd zoveel mogelijk door het CardioService-team zelf uitgevoerd en opgevolgd.

Daarnaast zorgden we via een persbericht, blog en social media-posts voor herhaling en extra visibiliteit.