Vóór 2019 gebruikte BATM (Belgian Association of Travel Management) een LinkedIn-groep om zakenreisprofessionals bij elkaar te brengen en kennis te delen. Probleem: de groep bleef beperkt. Het was moeilijk om de post performance te meten en bijgevolg dus ook moeilijk om te verbeteren en meer mensen te bereiken. In het kader van een digitaliseringsoefening waar we BATM bij begeleidden, beslisten we begin 2019 de stekker uit de groep te trekken en over te stappen op een company page. Challenge: alle groepsleden overhalen om de Company Page te volgen én nieuwe volgers aantrekken. Om onze doelen te bereiken, hebben we een strategie uitgewerkt om de community te vergroten en versterken.

Outcome

Dankzij sterke community building telt de LinkedIn Company Page van BATM momenteel 525 volgers. Dat zijn er al 125 meer dan ons vooropgesteld doel voor september 2020 (!), én het volgersaantal blijft groeien! Het engagement op de pagina is ook enorm toegenomen, waarbij 80 à 100 likes op een post geen uitzondering meer zijn. In een community die tot voor kort vooral offline netwerkte en een relatief beperkte doelgroep vertegenwoordigt in België is dat een mooie prestatie.

Over het project

Periode
2019-2020

Klant
BATM

Doelstelling
Bereik, engagement en impact verhogen.

KPI’s

  • 400 volgers in de doelgroep (travel managers & business travel professionals) tegen september 2020
  • verdubbeling van aantal likes en shares

PESO tools

PESO staat voor PaidEarnedShared en Owned media. Dat zijn overkoepelende termen voor wat in grote lijnen kan worden gezien als online bereik via respectievelijk advertising, publiciteit, social media en de eigen communicatiekanalen.

Deze tools zijn ingezet bij BATM

Paid        Inmail
Earned  Word of mouth
Shared   BATM board members
Owned   Website, newsletter, events

OPLOSSING

De eerste stap was heel simpel: actief zijn op LinkedIn. We zorgden er dus uiteraard voor dat er regelmatig relevante posts verschenen via de Company Page. Maar wat echt voor het verschil zorgde:

  • Inhaken op het LinkedIn algoritme, zoals het gebruik van hashtags en tags, maar ook genoeg variatie in format voorzien, zoals het delen van PDF’s
  • Company Page posts regelmatig (laten) delen via BATM board members
  • Voor LinkedIn buzz zorgen tijdens BATM events en het publiek vragen om de pagina te volgen
Community op LinkedIn

Toename aantal volgers tijdens BATM-event