25 mei is verleden tijd. Lees: de voortdurende stroom aan privacystatements in ieders mailbox is geluwd. Maar het acroniem GDPR is nog steeds een vaste waarde in de conversaties aan de koffiemachine. Nu de grootste buzz achter de rug is, werpt Davy Vandevinne, marketingmanager van Nucleus, zijn licht op de nieuwe privacywetgeving.

 

Is de GDPR volgens jou een goede zaak?

“Het verhaal is volgens mij overwegend positief, maar heeft zeker ook mindere kanten. Een goede zaak is dat zowel bedrijven als consumenten een stuk bewuster omgaan met privacy en dataopslag. Dat er een irrationele angst gecreëerd wordt rond de GDPR – zeker bij kmo’s – vind ik minder positief. Er wordt te hard gefocust op de hoge boetes die je als bedrijf kan krijgen, terwijl het eigenlijk echt om de bewustwording zou moeten gaan.”

 

Wat zijn de grootste uitdagingen op het vlak van dataprivacy?

“Er zijn er heel wat. Ten eerste is de GDPR niet altijd even duidelijk. Er bestaan een aantal grijze zones in de wetgeving, wat het verwarrend maakt om ze toe te passen. Daarnaast heb je op technisch vlak de security die steeds belangrijker wordt. Er komen steeds meer hackers en malware, en dus stijgt ook het aantal datalekken. Data goed beveiligen is bijgevolg een uitdaging op zich.”

“Ten slotte wordt het de allergrootste uitdaging om mensen ook op langere termijn bewust te laten blijven omgaan met dataprivacy. Ik ben ervan overtuigd dat het een hele tijd goed zal gaan, maar dat er op den duur ook wel GDPR-moeheid zal optreden – dat merk ik nu trouwens al – waardoor bedrijven in oude gewoontes gaan hervallen.”

 

 

Hoe kunnen ze dat dan vermijden?

“Deels door de juiste processen in te voeren, maar deels ook door aandacht te hebben voor het menselijke aspect. Je moet je medewerkers bewust maken én houden van hoe belangrijk dataprivacy is. Dat is een werk van lange adem, waar je regelmatig op moet terugkomen, maar het zorgt er wel voor dat de alertheid op het vlak van security en privacy blijft.”

 

Zal de nieuwe privacywetgeving zorgen voor een mind switch bij marketeers?

“Ik denk dat er een stuk gemakzucht zal wegvallen. Vroeger mailden marketeers in het wilde weg naar elk adres in hun uitgebreide database. Nu wordt die database een stuk kleiner, en wordt het moeilijker om daar mensen aan toe te voegen. Elke extra uitschrijving is dan ook een klein drama. Daardoor gaan marketeers opnieuw meer stilstaan bij wat ze sturen, en naar wie. Marketing wordt zo een stuk kwalitatiever.”

 

Data is lang het nieuwe goud geweest, is dat nog steeds zo?

“Data is heel interessant, maar vertrouwen is nog een stuk belangrijker. Voor Nucleus is dat altijd al een heel belangrijk element geweest, maar ik denk dat vertrouwen nu voor heel veel bedrijven pas echt op de voorgrond komt. Ondernemingen moeten aan de mensen tonen dat ze het waard zijn om hun data te krijgen, en daar de juiste garanties voor in ruil geven.”

 

Met andere woorden: de GDPR is een kans om de relatie met je doelgroep te versterken?

“Absoluut. Ik denk dat de invoering van de nieuwe wet inderdaad een kans biedt om bewuster met je klanten om te gaan. Anderzijds vind ik ook niet dat je moet wachten op een wetgeving om daarmee aan de slag te gaan. De relatie met je klant is als bedrijf sowieso cruciaal, dus ga er dagelijks mee aan de slag, in plaats van te wachten op een verplichting.

Wie is Davy