Nieuwe technologieën en kanalen razen in een snel tempo op ons af. Alsof we het vandaag al niet veel te druk hebben, moeten we ook nog in staat zijn om al die opportuniteiten te grijpen. En dan nog liefst op het juiste moment. Of het klassieke model van jaarplannen nog relevant is, is een vraag die veel marketing-, PR- en communicatieprofessionals zich stellen. En ook: zouden we niet beter op een agile manier ons vak managen? Of is ‘agile’ ook een van die vergankelijke hypes? We gooiden het in de groep tijdens onze recentste summer lunch.

 

Politieke partijen als agile voorbeeld

Agile betekent – letterlijk vertaald – wendbaar. Het is een manier van werken waarbij je ervan uitgaat dat de omstandigheden tijdens het project veranderen. Agile bouwt mechanismen in om in te spelen op veranderingen. Samen met een multidisciplinair team bepaal je korte sprints; dat zijn delen van een project die in een korte periode worden afgewerkt. Na elke sprint worden de vorderingen en eventuele veranderde context besproken.

“Goede voorbeelden van agile organisaties zijn politieke partijen”, weet Kris Poté (Capgemini). “Zij veranderen razendsnel met nieuwe noden van de samenleving.” Klinkt herkenbaar. Want moeten wij in ons vak niet beter en sneller kunnen inspelen op de veranderende noden van onze klanten, medewerkers en andere stakeholders?

Net voor complexe en langlopende projecten is agile werken erg nuttig. Je hakt ze op die manier in behapbare stukken. De sprints, of iteraties, duren vaak niet langer dan een maand en worden zo beschouwd als mini-projecten binnen het grote geheel. Aangepaste doelstellingen of omstandigheden zijn zo geen probleem meer, omdat er kort op de bal wordt gespeeld en eigenlijk constant wordt overlegd, ook met de (interne) klant.

Organisaties omgooien en agile maken is allesbehalve een piece of cake. Davy Vandevinne, (Nucleus) doet het zo: “We hebben een kwartaalplanning, en om de twee à drie weken werken we aan één belangrijke target. En ja, sommige dingen blijven dan liggen. Maar daar kiezen we bewust voor. Het stelt ons ook in staat om in één ruk een project af te werken.”

 

Enkel in de juiste cultuur

Toch heeft de agile-methodologie voor marketing, PR en communicatie ook beperkingen. Het mag geen methodologie om de methodologie zijn. En vooral: de hele organisatie moet mee zijn. Dat beaamt ook Anja Huysmans (Xperthis): “Iedereen moet betrokken zijn, ook operationeel. Vaak hebben mensen een idee, en schuiven het dan door naar marketing. En dan wordt het ons probleem. Dat mag niet de bedoeling zijn, want agile betekent juist dat je met verschillende disciplines regelmatig overlegt.”

 

Agile biedt extra speelruimte

Vaste jaarplannen en -budgetten, of all the way agile gaan? Het zijn twee uitersten. Bij agile ben je extreem je wendbaar, dus ook je budgetten. In het andere scenario ligt alles telkens op 1 januari vast. “De magie zit ‘m in de mix”, zegt Muriel Reyserhove (Cegeka). “Een plan is volgens mij belangrijk om de richting te bepalen. Maar er moet voldoende ruimte zijn voor nieuwe zaken.”

Er zijn natuurlijk veel manieren om een doel te bereiken, maar met het klassieke model lijken we vast te zitten op één bepaalde weg. Onze conclusie: agile kan nuttig zijn om platgetreden paden te verlaten, en een binnenweg naar je doel te nemen. “Plans are nothing, planning is everything”, dat wist ene Dwight D. Eisenhower al. En het heeft hem alvast geen windeieren gelegd.