Waarom mediatrainingen nog steeds belangrijk zijn

Je vindt ze in elk bedrijf: enerzijds de vlotte praters, die met de nodige flair moeiteloos een hele zaal weten te boeien, en aan de andere kant de eerder introverten, die doodsangsten uitstaan als ze drie zinnen moeten zeggen in een meeting met vijf andere collega’s. Beide types kunnen veel leren tijdens een mediatraining: de een om zich af en toe wat in te tomen, de ander om zonder angst een duidelijke boodschap te leren formuleren tijdens een interview.

We geven bij Outsource regelmatig mediatrainingen. Vaak roept een klant onze hulp in als er een belangrijke aankondiging is gepland of de kersverse CEO zijn eerste interview moet geven. Maar eigenlijk zou elk lid van het management-, marketing- en communicatieteam een mediatraining moeten volgen. Al was het maar om beter te snappen hoe de media werkt en om bij mediacontacten de juiste verwachtingen te hebben. Een goede journalist publiceert niet woord voor woord wat wordt gezegd, er wordt soms ingekort en een eigen journalistieke interpretatie gegeven. Ook dat wordt tijdens onze mediatrainingen duidelijk gemaakt.

Met deze omvattende aanpak verschillen we van vele anderen. Wij beginnen met een overzicht van het medialandschap. Wat zijn de nieuwste trends? Welke zijn de grootste mediagroepen? Welke nieuwe spelers zijn er? Waarom zijn ook kleinere mediagroepen, vaak gespecialiseerd in een of andere sector, belangrijk? En welke rol speelt social media in het creëren en verspreiden van nieuws, inclusief fake nieuws?

Daarna houden we de journalist onder de loep. Wat zijn haar of zijn verwachtingen? Is er een verschil tussen journalisten van de algemene, de business- en de vakpers? En heel belangrijk: wat is het verschil tussen journalisten en influencers? Door social media wordt steeds vaker de illusie gewekt dat journalisten ‘gestuurd’ kunnen worden. Ik geef het meteen nog eens duidelijk mee: dat is niet het geval. Echte journalisten bepalen nog steeds zelf wat ze schrijven en publiceren. En soms is het resultaat van een interview niet het prachtige artikel dat men voor ogen had, waarin alleen maar lovend over het bedrijf wordt gepraat.

Dat betekent niet dat men zich niet terdege moet voorbereiden. Integendeel, een goed voorbereid gesprek leidt voor beide partijen (geïnterviewde en journalist) tot het beste resultaat. De journalist krijgt de gewenste informatie en de geïnterviewde is erin geslaagd om zonder stress een goed verhaal te vertellen. Daar besteden we tijdens de training uiteindelijk de meeste aandacht aan: ‘messaging’ – het helder overbrengen van de boodschap naar de juiste doelgroep via een bepaald kanaal. We oefenen daarbij zowel op TV-interview, telefonisch gesprek als face-to-face interview. We simuleren – vaak netelige – situaties die binnen het bedrijf of de sector kunnen voorkomen en waarover onze gastjournalist onze klanten het vuur aan de schenen legt. We leggen alles vast op video, zodat we achteraf ook kunnen evalueren en desnoods bijsturen.

Dat is vaak confronterend, maar de beste mediatrainingen zijn die waar collega’s elkaar in een open sfeer eerlijk durven evalueren (onze trainingen gebeuren vaak in kleine groepjes) en waar iemand ook eerlijk durft toegeven dat hij of zij dingen uit de duim gezogen heeft of een pak bedrijfsgeheimen heeft prijsgegeven. Het einddoel blijft om zoiets in de toekomst te vermijden.

De belangrijkste les blijft “focus”: luister naar de vraag, formuleer het gepaste antwoord en laat je niet uit het lood slaan door de handige trucjes die journalisten soms gebruiken (ja, dat doen ze). Niet elke vraag hoeft meteen beantwoord te worden. Soms is een collega beter geschikt om een bepaalde vraag te beantwoorden of is het nodig wat meer informatie op te diepen. Durf dat eerlijk toe te geven. Een goede journalist heeft uiteindelijk ook liever de juiste cijfers en de correcte informatie, dan een vaag antwoord dat speculatie toelaat.

Na het vele oefenen staan we – zoals gezegd – ook even stil bij het mogelijke resultaat. Ja, het gebeurt dat een cameraploeg van het journaal anderhalf uur op het bedrijf aanwezig om uiteindelijk een reportage van amper een minuut met quote, die dan nog niet helemaal aan de company guidelines voldoet, uit te zenden. En de journalist heeft inderdaad niet de meegegeven bedrijfsresultaten gepubliceerd of alle bedrijfsdivies vermeld.

Volgens PESO (zie ander artikel in het magazine) zijn mediarelaties ‘earned’ media. Het is aandacht die je krijgt omdat anderen over je praten, schrijven, posten. En die anderen hebben hun eigen mening. Dat moet je respecteren.

Een journalist contacteert je zelden uit het niets. Hij of zij kent je bedrijf of merk via social, via anderen of via je eigen kanalen. In een interview krijg je de kans de reputatie van je bedrijf of merk te versterken, te bevestigen of bij te sturen. Grijp die kans en probeer van elk mediacontact iets mooi te maken. Dat is het uiteindelijke doel van onze mediatrainingen: weten hoe de media werkt, met journalisten om leren gaan en met zelfvertrouwen jouw verhaal durven vertellen.