Er gaat niets boven PR om het imago van je bedrijf op te bouwen of te verbeteren, om de sympathie van je publiek te winnen of te houden, of om de publieke opinie in een bepaalde richting te sturen. Met je PR-acties speel je informatie door naar het publiek, om zo de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Voldoende media-aandacht is daarbij cruciaal. Maar hoe zit het met de resultaten? Wat meet die? En nog belangrijker: welke vragen stel je? Het volstaat immers niet om over alle informatie te beschikken – je moet ook weten wat ermee te doen.

 

Integratie is belangrijk …

Om een van de principes van Barcelona te citeren: resultaten meetbaar maken is belangrijk, maar het is nog belangrijker om het effect van je inspanningen op de bedrijfsprestaties te meten. Dat is logisch, want de PR-afdeling staat niet op zichzelf! PR kan een impact hebben op talrijke aspecten van het bedrijf, en het management wil natuurlijk precies weten wat het publiek over het bedrijf denkt. Maar dat is niet voldoende: integratie is fundamenteel. Zorg ervoor dat de informatie niet binnen één enkele afdeling blijft. Neem de PR-resultaten als uitgangspunt voor je analyse en bouw erop voort om verbeteringen aan te brengen in heel het bedrijf: verkoop, marketing, klantenservice, O&O enz.

 

… en dus creëerde AXA een Newsroom

AXA Belgium, een van onze klanten bij VCA, bracht alle communicatieprofessionals die bezig zijn met verkoop, marketing, communicatie, hr en IT samen in één gemeenschappelijke Newsroom. Samen bespreken ze wat er speelt en wat de specifieke plannen zijn van elke afdeling. Dat zorgt voor een totaal nieuwe dynamiek tussen de verschillende teams. “Het grootste voordeel van de Newsroom is dat alle medewerkers die bezig zijn met communicatie er samen rond de tafel zitten”, aldus Vincent Joye, Newsroom Manager en Reputation Ambassador bij AXA Belgium. “Het gaat meestal om interne en externe communicatie, maar iedereen is welkom – we hebben het ook over marketing, distributie en human resources.”

Dat bedrijfscommunicatie om een transversale aanpak vraagt, daar zijn ze bij AXA Belgium rotsvast van overtuigd. Vincent Joye: “Op die manier hou je het overzicht en kun je een beleidsvisie uitstippelen die rekening houdt met alle aspecten van het bedrijf. In het oude systeem zaten we oeverloos te vergaderen om de details op elkaar af te stemmen. Maar het is vooral belangrijk dat we op deze manier zelfstandig knopen kunnen doorhakken over communicatiekwesties. De Newsroom is de perfecte weg naar een pertinente en krachtige bedrijfscommunicatie. Deze aanpak laat ons toe een diepgaande analyse te maken van onze reputatie in een snel veranderende maatschappij, en snel te reageren als de situatie daarom vraagt.”